Muzyka

Wywodzę się z muzykowania. Obecnie robię to czysto hobbystycznie i gram w kapeli Projekt Skandal.